Dziękujemy za tak liczne przybycie na targi RemaDays 2016. / Thanks for all visitors on RemaDays 2016