+48 502 687 808 handel@wib.pl

WARUNKI WSPÓŁPRACY Z WIB Przedsiębiorstwo Prywatne Wiesław Bobrowicz

1. Warunki  ogólne

Warunki ogólne współpracy, obowiązują we wszystkich stosunkach umownych pomiędzy WIB, a klientami. Inne dodatkowe ustalenia wymagają pisemnego potwierdzenia przez WIB, jako uzupełnienie współpracy.

2. Zamówienie

 1. Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków współpracy i oferty cenowej.
 2. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia należy określić i zaakceptować tabelę wymiarów danego asortymentu, zaakceptować wizualizację produkcyjną, ustalić ilości, kolory, rozmiary oraz termin realizacji.
 3. Klient zobowiązany jest przesłać wraz z materiałami kolory nadruku wg. klasyfikacji Pantone przed przystąpieniem do produkcji, w innym wypadku wszystkie kolory będą dobierane wg. monitora w jak największym zbliżeniu do rzeczywistych kolorów, jednak należy mieć na uwadze fakt różnic kolorystycznych, co nie stanowi podstawy do reklamacji.
 4. Dobranie kolorów na podstawie Pantone jest zbliżone w jak najbardziej możliwym odwzorowaniu w druku na odzieży czy barwieniu tkanin, delikatne unikalne różnice nie stanową podstaw do reklamacji.
 5. Kolorystyka druku i materiału między poszczególnymi partiami zamówień może się nieco różnić.
 6. W przypadku kolorystyki haftu komputerowego dobiera się najbardziej zbliżoną nić z dostępnej oferty.
 7. Przed zleceniem całej partii haftu komputerowego należy zaakceptować emailowo próbny odhaft (na podstawie zdjęcia lub osobiście).
 8. Zamawiający wraz ze zleceniem wykonania nadruku lub wyrobu, jednocześnie zapewnia firmę WIB, że nie będzie narażony na konsekwencje z tytułu naruszenia praw wyłącznych osób trzecich w przypadku wytwarzania i dostarczania wyrobu. Jeżeli takie zagrożenie wystąpi, klient przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność, zarówno karną, jak i finansową.
 9. Firma WIB nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnic pomiędzy kolorystyką towaru i rozmiarami prezentowanymi przez dostępnych producentów.
 10. W przypadku wykonania zlecenia sublimacji oraz folii flex kolorystyka obowiązującą jest CMYK.
 11. Nasycenie kolorów na materiałach typu folia flex, bądź poliester może być różne od oczekiwanego, dlatego jeśli dopasowanie kolorystyczne powinno być idealne należy wykonać próbę.
 12. W przypadku wykonania nadruków metodą folii flex na odzieży powierzonej, konieczne jest wykonanie egzemplarza próbnego aby określić zachowanie się folii flex i materiału odzieży po nadruku.
 13. Klienci przesyłający materiały powierzone do nadruku, zobowiązani są do informowania osoby prowadzącej o zamiarze i terminie dostawy w/w towaru oraz dokładnego opisania tej dostawy (klient i projekt wraz z rozmiarówką). Przesłanie towaru bez poinformowania, opóźnienia w dostawie, nieczytelne opisanie wysyłki może skutkować opóźnieniem w realizacji zamówienia lub pomyłką, co nie będzie stanowiło podstaw do roszczeń i reklamacji.
 14. Firma WIB nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie się w druku materiału powierzonego od klienta. W razie wątpliwości należy zawsze uprzednio zlecić odpłatne wykonanie próby.
 15. Klient zlecający wykonanie nadruków na własnym materiale lub odzieży powinien uwzględnić zapas materiału, produktów na wykonanie prób ustawienia czy wad  druku.
 16. Wszelkie akceptacje prób nadruku czy produktów wykonanych na podstawie zdjęcia leżą po stronie klienta. Nie ponosimy odpowiedzialności za akceptacje zdjęciowe.
 17. W przypadku rezygnacji z zamówienia wpłacona zaliczka lub przedpłata nie podlega zwrotowi.
 18. Złożenie zamówienia, jest jednocześnie akceptacją warunków współpracy.

3. Dostawa

 1. Termin dostawy jest określany przed przystąpieniem do realizacji zlecenia i zatwierdzony przez klienta w momencie złożenia zamówienia.
 2. Termin dostawy i realizacji jest ściśle związany z akceptacją wizualizacji produkcyjnej.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności w przesunięciu terminu realizacji, ze względu na braki magazynowe towaru u producenta/dystrybutora lub inne niezależne od WIB okoliczności np. opóźnienie transportu z winy kuriera, zdarzenia zewnętrzne nieprzewidywalne.
 4. Klienci przesyłający towar powierzony do nadruku, zobowiązani są do poinformowania o dokładnym terminie dostawy materiałów do druku. W przypadku braku takiej informacji i opóźnień w dostawie, termin realizacji może ulec zmianie.

4. Ceny

 1. Wszystkie ceny podane w kalkulacjach są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do uzasadnionej zmiany cen kalkulacji, w razie wzrostu kursu walutowego, zmian stawek celnych, opłat importowych, wzrostu kosztu zakupu surowca. Klient zostaje wówczas poinformowany o takim fakcie.
 3. Ceny po akceptacji pisemnej klienta i ustalenia wszystkich szczegółów dotyczących zamówienia, są wiążące. Ceny obowiązują maksymalnie przez 7 dni od dnia zatwierdzenia lub przedstawienia oferty, jeżeli nie ustalono inaczej.
 4. Zamawiający ponosi wszelkie koszty będące wynikiem zmian zgłoszonych przez siebie w momencie przystąpienia do realizacji zamówienia (zawarciu umowy), szczególnie zmian w druku, projekcie czy asortymencie.

5. Projekt graficzny

 1. Każdy projekt do nadruku i jego koszty ustalane jest indywidualnie.
 2. Projekty wykonane na specjalne na zamówienie klienta są kalkulowane indywidualnie.
 3. Wizualizacje produkcyjne służące realizacji zamówienia są wykonywane po akceptacji kosztów oferty danego zlecenia i są wykonywane w ramach tego zamówienia bez dodatkowych kosztów.
 4. Akceptacja wizualizacji produkcyjnej jest wiążąca, wszelkie zmiany po akceptacji wizualizacji są odpłatne.
 5. Akceptacja wizualizacji nadaje bieg terminowi wykonania całego zlecenia, w przypadku opóźnień, termin realizacji może ulec zmianie.

6. Płatności

 1. Klienci zobowiązani są do dokonania przedpłaty 100% wartości zamówienia brutto przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, jeżeli nie ustalono inaczej.
 2. Towar jest własnością WIB do chwili pełnego uregulowania należności.
 3. Klient zgadza się na automatyczne naliczenie ustawowych odsetek w przypadku opóźnienia zapłaty należności.
 4. W momencie przekroczenia ustalonego terminu płatności lub zaległości, firma WIB zastrzega sobie prawo do cofnięcia wszystkich ustalonych warunków.
 5. W przypadku opóźnień w płatnościach, WIB zastrzega prawo do odmowy realizacji kolejnych zleceń.
 6. Wszelkie niezapłacone faktury będą kierowane na drogę windykacji.

7. Reklamacje

 1. Reklamacji podlega towar zakwalifikowany jako uszkodzony, wadliwy lub niezgodny z zamówieniem.
 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji do osoby prowadzącej, należy najpierw przesłać zdjęcie i ustalić dostarczenie wadliwego towaru.
 3. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu wadliwego towaru.